Mitä teille kuuluu?

Perustimme Talotiedottajat, koska mielestämme kaikkien taloyhtiön asukkaiden pitäisi tietää, mitä talossa tapahtuu ja miksi. Jos isännöintiyrityksessänne tarvitaan tiedottajaa/sisällöntuottajaa, ota empimättä yhteyttä.

Olemme kaksi viestintäalan ammattilaista, taloyhtiön osakasta ja hallituksen puheenjohtajaa, jotka perustivat Talotiedottajat, koska tiedämme, että taloyhtiössä on helpompi tehdä päätöksiä, kun tietoa on saatavilla riittävästi. Myös ristiriidat vähenevät ja yhteishenki paranee.

Isännöitsijä ehtii moninaisten tehtäviensä ohella tiedottamaan vain isännöintisopimukseen kuuluvana hallinnollisista ja yhtiökokousasioista, muu tiedotus on erillisveloitettavaa. Taloyhtiön hallituksessa on harvoin viestinnän osaamista, ja jos onkin, tiedotukseen ei ole aikaa.

Me autamme tekemään tiedotuksesta säännöllistä ja ymmärrettävää. Emme sooloile, vaan sovimme viestinnän tavat ja sisällöt isännöitsijän ja taloyhtiön kanssa, olivatpa ne printti-, digi- tai verkkoviestintää.

Viestintään ei tarvitse pistää huimia summia ja satsatut eurot tulevat takaisin – samalla tavalla kuin ylläpitoon ja korjauksiin laitetut eurotkin.

Erään taloyhtiön edustaja kiteytti tiedotustarpeet näin:

“Ei riitä, että jotain kirjoitetaan ja lähetetään, vaan sisällön pitää olla ymmärrettävästi muotoiltua ja kohderyhmälle olennaista. Sähköpostit kopioituna peräkkäin eivät riitä, tarvitaan myös sisältöä, ja sen laadinta on monesti hallituksille ja toisinaan myös isännöitsijöille vaikeinta.”