Palvelumme

Meidän talon arki

Hyvä viestintä sujuvoittaa rinnakkaiseloa kaiken kiireen keskellä.

Meidän talon remontti

Remontti ei ole juhlaa, mutta riittävä ja oikein ajoitettu viestintä helpottaa.

Meidän talon tahto

Yhdessä sovitut tavoitteet auttavat arjen päätöksenteossa.

Meidän talon tarina

Kotitalon vuosikymmenet yksiin kansiin eläväksi historiaksi.


Meidän talon arki

Säännöllinen tiedotus helpottaa päätöksentekoa, lisää luottamusta isännöintiä ja hallitusta kohtaan ja parantaa yhteishenkeä.

Olemme valmiita auttamaan, jos aikaa tiedottamiseen ei kaiken kiireen keskellä tunnu löytyvän. Palvelupaketteja on kaksi: vuodenaikaviestintä ja sitä täydentävä hallituksen viestintä.

Mielestämme paras mahdollinen viestintä syntyy yhteistyössä isännöitsijän ja taloyhtiön kanssa. Sovimme arkiviestinnän raamit yhdessä ja hyväksytämme tiedotteet ennen julkaisua.

1. Vuodenaikatiedotteet

Säännöllisen viestinnän paketti sisältää neljä taloyhtiön vuodenaikatiedotetta. Kokoamme ne haastattamalla isännöitsijää ja/tai hallituksen puheenjohtajaa, ja välitämme hyväksytyn tiedotteen jakoon osakkaille ja asukkaille.

2. Hallituksen tiedotteet

Hallituksen tiedotteet täydentävät vuodenaikatiedotteita. Laadimme hallituksen kokousten jälkeen tiedotteen puheenjohtajaa haastattelemalla tai muulla sovitulla tavalla ja välitämme hyväksytyn tiedotteen jakoon osakkaille ja asukkaille.

Kumpi paketti teille sopii? Soittele tai lähetä sähköpostia, rakennetaan yhdessä teille sopiva kokonaisuus!


Meidän talon remontti

Remontista tiedottaminen kannattaa aloittaa jo silloin, kun remontti on vasta ajatuksen asteella. Tiedottaminen valmistelee asukkaita tulevaan ja helpottaa myöhempää päätöksentekoa.

Remontissa on mukana monta osapuolta, joista ehkä usea lähettää omia tiedotteitaan. Kun tiedotus on keskitetty tietylle taholle, asukkaiden on helpompi pysyä kärryillä kokonaisuudesta ja ymmärtää, miten mikäkin projektin vaihe vaikuttaa elämiseen, asumiseen ja omaan kukkaroon.

Hallitus vastaa siitä, että tiedotus toimii remontin aikana ja luottaa sen tavallisesti isännöitsijälle. Isännöintiyritys voi siirtää sen meidän hoidettavaksemme. Suunnittelemme tiedotuksen tavat ja sisällöt yhdessä kanssanne.

Remonttipakettiin kuuluvat:

  • ennakoiva tiedotus jo vuosia ennen suuria remontteja
  • asukaskyselyt ja vastausten koonti
  • tiedotus suunnittelun ja remontin aikana
  • tiedotus remontin jälkeen: reklamaatioyhteyshenkilöt, takuutöiden hoito ym.

Kun viestitään teknisistä asioista, on selkeä ja ymmärrettävä viestintä erityisen tärkeää.


Meidän talon tahto

Meidän talon tahto eli taloyhtiön strategia on yhteenveto siitä, miten osakkaat ja asukkaat haluavat kehittää taloyhtiön ylläpitoa, asumisviihtyvyyttä, hallintoa ja taloutta. Osakkaat ja asukkaat muodostavat yhteisen tahtonsa yhdessä ja hyväksyvät sen yhtiökokouksessa.

Laadimme Meidän talon tahdon kattavan asukaskyselyn sekä perusteellisten hallituksen ja isännöitsijän haastattelujen pohjalta.

Meidän talon tahto on hallituksen ja isännöitsijän työtä ohjaava työkalu. Selkeät yhdessä sovitut linjaukset helpottavat taloyhtiön hoitamista ja taloudenpitoa sekä vähentävät poukkoilevaa päätöksentekoa.

Strategia on myös yksittäisen osakkaan etu. Siitä on apua asuntoa myytäessä: taloyhtiöstä laadittu strategia vakuuttaa ostajat siitä, että taloyhtiötä hoidetaan huolellisesti.

Ota yhteyttä, suunnitellaan lisää.


Meidän talon tarina

Haluaisitko laittaa taloyhtiösi elämäntäyteiset vuosikymmenet yksiin kansiin? Autamme toteuttamaan haaveesi.

Kotitalostasi on ehkä jo kerättykin runsaasti aineistoa, mutta sen kansiin laittajaa ei ole tai sisältö vaatii jäsentelyä ja ulkopuolista näkemystä. Olemassa olevan aineiston rinnalle voi hankkia lisää muistoja, valokuvia ja tarinoita haastattelemalla ja arkistoja kaivelemalla.

Hoidamme koko projektin julkaisuvalmiiksi asti tai toimimme osatoteuttajana, jos se sopii teille paremmin.

Ota meihin yhteyttä, niin kootaan kotitalosi tarina yksiin kansiin.